Mokytojų tarybos posėdis

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO
06.04 d. 14 val. DARBOTVARKĖ:

  • II-ojo pusmečio mokinių rezultatų aptarimas, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę (klasių mokytojos).
  • Mokinių lankomumo ir pažangumo lyginamoji analizė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui).
  • Pradinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimas ketvirtos klasės mokiniams (4 kl. mokytoja).
  • Logopedės darbo ataskaita (logopedė)
  • Priešmokyklinio ugdymo grupės ataskaita ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo aprašai ir rekomendacijos. (PUG mokytojos)
  • Neformaliojo švietimo programų poreikis. (direktoriaus pavaduotoja ugdymui).