Mokymas karantino metu per Teams

Ugdymo organizavimas karantino metu

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 4 d. iki 2021 m. sausio 31 d. (karantino metu) organizuojamas nuotolinis ugdymas. 
Gavus mokyklą-darželį lankančių mokinių tėvų (globėjų), kurie privalo darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir negali vaikų priežiūros užtikrinti namuose, prašymą, mokykloje-darželyje bus organizuotas vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinis ugdymas, priežiūra ir maitinimas.