Molinės žuvytės – akvakultūros konkursui

Pažagienių trečiokai dalyvauja konkurse, kurį organizuoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Tikslas – pademonstruoti bei įtvirtinti Programos dalyvių turimas ir Programos įgyvendinimo metu įgytas žinias apie akvakultūros sektorių, Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintus žuvininkystės produktus, akvakultūros sektoriaus profesiją bei verslo ir karjeros galimybes. Uždavinys – kūrybiniu darbu atskleisti akvakultūros ypatumus, naudą ir svarbą

Konkursui pateikėme iš balto molio lipdytas žuvytes. Vaikai jas dekoravo smulkiais augalėliais, įspaudimais, įbrėžimais ir papuošė grafinėmis detalėmis plonu juodu markeriu.

 Mūsų žuvytės ,,plaukia“ į Kauną. Informaciją apie konkursą, dalyvius ir jų kūrybinius darbus bei nugalėtojus paskelbs interneto svetainėse www.zum.lt ir www.litfood.lt