EILĖRAŠČIŲ KONKURSAS „MANO GIMTINĖ“

     Laukdami vasario 16-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, kiekvienas pagalvojame, o kaip švęsti? Gal minėjime ar koncerte sudalyvauti? Gal Lietuvos himną giedoti ir trispalvę iškelti? O gal šventinį pyragą išsikepti? Mūsų trečiokai, pasitarę su tėveliais, pamėgino kurti eilėraščius ,,Mano gimtinė“ ir taip išreiškė džiaugsmą, kad gyvename laisvoje šalyje – Lietuvoje. Daug gražių žodžių sudėjo į eiles. Vieni matė smėlėtus takelius, banguojančią jūrą, striksintį kiškį pamiškėje. Kiti girdėjo čiurlenantį upelį, varles balos pakraštyje, dūzgiančias bites, smuikelį čirpinančius žiogelius. Dar kiti skaičiavo boružės taškelius, rinko giles po Stelmužės ąžuolu ar ragavo močiutės iškeptą pyragą. Sukurtam eilėraščiui nupiešė iliustraciją.

     Geriausi kūriniai išsiųsti į šalies  bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkursą „Mano gimtinė“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams lavinti kūrybinius gebėjimus, kuriant eilėraščius apie Lietuvą. Uždaviniai: skatinti domėtis savo šalies istorija, kultūra, iškiliomis asmenybėmis; stiprinti mokinių ir mokytojų tarpusavio ryšius, plėtojant eilėraščio kūrimo gebėjimus; sudaryti sąlygas skleistis kūrybiškumui; ugdyti pilietiškumo, asmenines, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo, pažinimo bei komunikavimo kompetencijas.