4K modelis mūsų mokykloje

Kas yra 4K? Kodėl tai svarbu?

Apklausos ir tyrimai rodo, kad mokiniai dalyvauja  neformaliojo švietimo veiklose, skiria laiko asmeniniam tobulėjimui, tačiau retai išsikelia realius tikslus, įsivertina savo pažangą, kaupia veiklų įrodymus. Mokykloms trūksta patirties ir įrankių įgytoms kompetencijoms ugdyti, vertinti ir pripažinti. 4K (aš kuriu, aš keičiu (-uosi), aš su kitais, aš kitiems) modelis skatins kiekvieno mokinio prasmingą dalyvavimą neformaliose veiklose.

Dalyvaudami pilotiniame 4K modelio išbandyme mokiniai realizuos save keturiose veiklų srityse: „Aš kuriu“ (originalumas, naujovės), „Aš keičiu“ (lyderystė, pilietiškumas), „Aš su kitais“ (bendradarbiavimas) ir „Aš kitiems“ (visuomenei naudinga veikla). Veikdami neformaliojo ugdymo veiklose vaikai kelsis asmeninius ugdymosi tikslus, kaups veiklos įrodymus kompetencijų aplanke, reflektuos ir apmąstys asmeninę pažangą. Dalyvavimas projekte mokiniams suteiks galimybių realizuoti savo idėjas, susijusias ne tik su neformaliuoju vaikų švietimu.  Pagrindinis 4K tikslas – ne didinti mokymosi krūvį mokiniams, bet padėti jiems atrasti gilesnę prasmę jau vykdomose veiklose, paskatinti išbandyti naujas, geriau pažinti save. 4K koordinatorė Vilma ir 4K mentoriai padės mokiniams pažinti asmeninius pomėgius ir mokymosi tikslus, pasirinkti aktualias veiklas, siekti užsibrėžtų tikslų, teiks grįžtamąjį ryšį apie padarytą pažangą.

4K modelio išbandyme mokiniai išmoks ne tik pasidžiaugti savo pasiekimais, bet tuo pačiu kantriai įveikti nesėkmes, priimti naujus iššūkius.

4K koordinatorė Vilma