Socialiai atsakingos asmenybės ugdymas

20131003_141733 20131003_141645

Pažagienių mokykloje – darželyje pirmąjį šių mokslo metų pusmetį vyko vaikų dienos centro užsiėmimai 1-2 klasės mokiniams. Tai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas VšĮ Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ įgyvendinamas projektas, kurio tikslas – vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas  panaudojant dailės terapijos metodus ir padedantis auginti socialiai atsakingą asmenybę.

"Vaikai, augantys didelio darbinio užimtumo šeimose, nuotolio (euronašlaičiai) ir šeimose, išgyvenančiose krizę, dažnai perima vertybes, kurios neatitinka visuomenės normų. Atsitinka, kad vaikai stokoja socialinių ir emocinių gebėjimų, kurie jiems leistų užmegzti ir palaikyti draugiškus santykius su bendraamžiais, konfliktus spręsti socialiai priimtinais būdais, dalyvauti įvairioje, socialiai prasmingoje veikloje. Sparčiai kylančios vaikų socialinės problemos patvirtina vaikų socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymo, jų asmeninių bendrųjų kompetencijų stiprinimo aktualumą. Norėdami padėti vaikams kaupti asmeninę kompetenciją, pirmiausia turime jiems padėti pažinti save, t.y. ugdyti vaikų emocinį ir dvasinį intelektą, gebėjimą palaikyti ilgalaikius brandžius santykius su bendraamžiais, tėvais ir mokytojais." M.Mendelė-Leliugienė

       Programos, pripažintos tarptautiniu lygiu autorė, asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ direktorė Marija Mendelė – Leliugienė pristatė socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programos principus, vykdė mokymus  mokyklos – darželio pedagogėms, projekto vykdytojoms Agnei Preidytei ir Kristinai Miliškevičienei. Taip pat informavo tėvus apie jiems parengtą užsiėmimų ciklą ir skaitė paskaitą tėvams apie socialiai atsakingos asmenybės ugdymo principus. Projekto metu pailgintos dienos grupės veikloje mokiniai susipažino su dailės būdais padedančiais jiems išreikšti save, išmoko suprasti savo ir kitų emocijas, mokėsi jas suvaldyti. Užsiėmimuose be tapymo dažais buvo panaudojama muzika  užduotims atlikti. Mokiniai sukūrė savo grupės atsisveikinimo ritualą. Ypač didelio dėmesio sulaukė piešimas dviese, keturiese bei ratu. Aptardami piešinius mokiniai mokėsi sklandžiai reikšti savo mintis, lavinti vaizduotę, turtinti savo žodyną, klausytis kitų, prireikus laukti savo eilės kalbėti, laikydamiesi drausmės ir taisyklių, ugdyti valią. Per kūrybingą žaidimą spalvomis buvo ugdomas vaikų kūrybinis mąstymas. Agapės metu mokiniai atsipalaiduodavo, kalbėdavo apie tai, kas jiems rūpi, kitaip sakant, iš kūrybinio proceso grįždavo į gyvenimo rutiną ir mėgavosi būvimu kartu.

          Darbo rezultatas rodo, kad dalyviai paskutinių užsiėmimų metu išmoko žaisti spalvomis ir nutapė labai įdomių paveikslų, kurie bus eksponuojami mokykloje-darželyje surengtoje parodoje. Projektas užbaigtas gražia švente, kurios metu buvo įteikti Gero žmogaus, gebančio savarankiškai ir atsakingai priimti sprendimus, diplomai.

Straipsnį parengė: pailgintos dienos grupės auklėtoja A.Preidytė ir meninio ugdymo pedagogė K.Miliškevičienė