Integruotos pradinukų pamokos Laisvės gynėjų dienai

Sausio 13–ąją mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Uždegtos atminimo žvakutės 1991 m. žuvusiems už Lietuvos Laisvę. Paklausus mokinių: „Kas jums – Lietuva?”, pasigirdo atsakymai: „Laimė, šypsena, šeima, draugai, namai, gyvenimas”.
Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė tuometiniai įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų. Mokytojai ir mokinių tėveliai žuvusiuosius mena, o antrokai su trečiokais sužinojo patys skaitydami trumpas biografijas, ketvirtokai su pirmokais skaitė eilėraščius, mokyklos kieme „sodino“ neužmirštuolių žiedus – atminties ir pagarbos ženklą. Mokiniai dainavo dainas „Laisvė“, „Tėvyne, tu mano tėvyne“. Pasigamino ir prisisegė prie savo širdies neužmirštuolės žiedą. Kitą žiedą parnešė namiškiams.
Vaikai sakė, norintys gyventi gražioje Lietuvoje. Prie to grožio, nors ir maži, galintys ir patys prisidėti mažais darbais: nešiukšlinti, nuskriaustą – paguosti, jei užgavo – atsiprašyti, liūdintį – apkabinti ar prajuokinti, pavalgius – padėkoti, mandagiai paprašyti, pasisveikinti ir atsisveikinti.