Category Archives: Darželis

29Bir/22

Mokyklų atstovų sąskrydis

Graži Panevėžio r. švietimo įstaigų draugystė sukvietė bendram renginiui – mokytojų kolektyvų sąskrydžiui „Atostogos“, kurio tikslas – tęsti prieš pandemiją užsimezgusias tradicijas, užtikrinti ugdymo įstaigų kolektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą. Į Panevėžio r. Pažagienių mokyklą-darželį susirinko įstaigųSkaityti plačiau…

02Vas/22

Ataskaita už 2021 m.

2021 metais Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis, įgyvendindamas 2019–2021 metų strateginį planą ir 2021 metų veiklos planą, tobulino ugdymo proceso organizavimą ir kūrė savitą, saugią bei palankią mokymosi aplinką, įveikdamas epideminės situacijos keliamus iššūkius.Siekiant strateginio uždavinio sieti ugdymoSkaityti plačiau…

18Kov/20

Karantinas

Mokyklos – darželio darbas yra maksimaliai organizuojamas nuotoliniu būdu  karantino laikotarpiu.  Kai neorganizuojamas ugdymas ir vaikų priežiūros procesas,  mokytojos susisieks su tėvais el. dienynų pagalba, kad suderintų lūkesčius  dėl nuotolinio mokymo pradinukams. Dabar yra vykdomi darbai,Skaityti plačiau…

25Geg/17

Lik sveikas, darželi!

Šiandien šventiniu koncertu su darželiu atsisveikino 14 vaikų, baigusių priešmokyklinio ugdymo programą ir pasirengusių rudenį pradėti mokyklą. Sveikiname vaikus, linkime gražios vasaros ir laukiame jų, ateinant į pirmą klasę!