Startuoja EST projektas

Projektas pavadinimu „Empatija“, prasidės nuo rugsėjo 1 d. bet jau dabar 5 priimančios organizacijos iš Panevėžio apskrities, kurių tarpe ir  mūsų mokykla-darželis, rūpinasi atsirinkdami savanorius iš Europos valstybių.
Projekto tikslas: ugdyti jaunų žmonių toleranciją ir empatiškumą vietos ir tarptautiniu lygmeniu.
Projekto uždaviniai:
Skatinti jaunimo empatiją įgyvendinant projektus ir iniciatyvas su: neįgaliu jaunimu, darbo neturinčiu ir nesimokančiu jaunimu, regos negalią turinčiais vaikais, specialiųjų poreikių turinčiai vaikais ir atokios kaimo vietovės jaunimu;
keisti visuomenės požiūrį į socialinės atskirties jaunimo grupes;
skatinti jaunimo europietiškumą;
skatinti būti aktyviais, kūrybingais, atsakingais, empatiškais piliečiais.
Daugiau apie projektą skaitykite…