Pirmokų krikštynos

Pirmokų „krikštynų“ šventė svarbi tiek vaikams, tiek mokytojams, tiek tėveliams. Ji suteikia puikią galimybę žaismingai padėti pirmos klasės mokiniams, dalyvaujant skirtingose veiklose bei atliekant vyresnių draugų ir jų mokytojų sukurtas kūrybines užduotis, įvertinti 100 dienų mokyklos lankymo reikšmę. O taip pat puoselėti mokyklos tradicijas, realizuoti mokinių gebėjimus meno srityje, formuoti jų teigiamas bendravimo kompetencijas, bei ugdyti bendruomeniškumo ir atsakomybės jausmą.
Š. m. vasario 7 d., praėjus 100 dienų pirmoje klasėje, ketvirtokai jaunesniuosius mokyklos draugus pakvietė į Karaliūno Gargaliūno karalystę.
Visi pirmokai turėjo apsilankyti knygų valdovės ir žiniuonių menėje (bibliotekoje), kur piktojo burtininko užkerėta miegojo gražioji karalienė. Ją iš miego prižadino pirmokai, drąsiai įveikę nelengvas kliūtis – antrokų paruoštas kūrybines užduotis.
Rūmų kanceliarijoje karaliaus svitą pasitiko gerosios fėjos – mokyklos-darželio direktorė ir pavaduotoja. Jos skyrė vaikams užduotis, kurios padėjo jiems šiek tiek sužinoti apie mokyklos administracijos veiklą. Vaikai užpildė kryžiažodį, iš raidžių sudėliojo žodžius, iškodavo QR kodu pasleptą žodžio „administracija“ reikšmę.
Savo mylimiausią rūmų menę pristatė kilmingasis katinas: „Čia pieno upės teka, murrrr…“ Žvalgėmės po karalystės virtuvę, o darbuotojos papasakojo apie maisto gamybą, parodė kur kepami blynai ir verdama košė.
Piešimo mūzos gyvena trečiokų mokytojos Vaidos menėje. Čia vaikai atliko neįprastas tapybos užduotis ir savo darbus pristatė Karaliūno Gargaliūno dvariškiams.
Rūmų linksmintojai šventę vainikavo skambia daina ir linksmu šokiu rūmų pokylių salėje – meninio ugdymo salėje.
Sužavėti ir užkrėsti gera nuotaika buvome visi. Pirmokai, puikiai atlikę skirtas užduotis, gavo „Pažagienių Mokslo Karalystės“ gyventojų dokumentus ir ženklelius, patvirtinančius, kad jie tapo pilnateisiais mokyklos bendruomenės nariais.