Gamtos pėdsekystė

Pažagienių mokykloje-darželyje nuo 2018 m.balandžio mėn. startuoja projekto  „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklos, kurių metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse  programose ir užmegs kūrybines partnerystes.
Mokiniams yra siūloma dalyvauti šešiose edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: dviejose kultūrinės-meninės krypties, dviejose  technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties (skirtingose programose galės dalyvauti skirtingi mokiniai).
Mokykla pasirinko tokias programas :  kultūrinės-menininės krypties – „Prisijaukink pasaką“ ir „Sūrus amatas“; technologijų ir kūrybinių industrijų krypties – „Vėjo energetika“, „Optinės iliuzijos“; gamtinės ir ekologinės krypties – „Gamtos pėdsekystė“, „Maistas gamtoje“. Programoje vienu metu gali  dalyvauti iki 25 mokinių. Šių veiklų tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kitose įvairiose edukacinėse erdvėse. Edukacinės programos padės mokiniams patraukliais ir inovatyviais būdais susipažinti su kultūra, istorija, meno pasauliu, kūrybinių industrijų galimybėmis (dizainas, technologijos, amatai, poligrafija ir pan.), lavinti bendrąsias (socialines, komunikacines, kūrybingumo, pažinimo, karjeros) ir dalykines (kultūrinę ir meninę, gamtamokslinę) kompetencijas, technologinius įgūdžius, ugdyti ekologinę savimonę.
Pasirinktos 6 edukacinės programos, mokinių atvežimas iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimas iki mokyklos yra finansuojama iš projekto lėšų.
3-4 klasių mokiniai balandžio 10 d. vyko į Molėtų krašto muziejaus padalinį Mindūnuose, vykdyti programos „Gamtos pėdsekystė“ veiklas.
Muziejaus kiemelyje  pasitiko gamtininkas Andrius ir palydėjo mus  į A. Truskausko medžioklės ir gamtos ekspoziciją. Čia vaikus supažindino su Labanoro girios gyventojais, pasakojo kaip juos atpažinti pagal pėdų žymes.
Antroji užsiėmimo dalis – praktinė. 1,5 km pėsčiomis ėjome miško takeliu ir ieškojome gyvūnų pėdsakų. Pastangos pasiteisino – vaikai aptiko net 10 gyvūnų pėdas. Mokiniai  nustatė, kad daugiausia pėdų paliko barsukas, trepsėjo pilkasis kiškis, prašuoliavo stirnos, elnias.
Po įdomios ir informatyvios veiklos vaikai pritarė gamtininko nuomonei, kad miškas yra visų mūsų namai, todėl turime juo rūpintis,  saugoti ir mylėti.