Lietuvos gimtadienis

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Paminėdami šią dieną, vaikai gilino žinias  apie Lietuvos istoriją, praeitį, mokėsi giedoti himną, susipažino  su pagrindiniais Lietuvos simboliais. Gimtinę Lietuvą vaikai sveikino eilėmis,  šoko ratelius, dainavo dainas, piešė linkėjimus Lietuvai. Džiaugėmės, kad mums čia gera gyventi ir didžiuojamės esantys lietuviai.  Šventę užbaigėme  viktorina „Ar viską žinau apie Lietuvą”?