Sveika mokykla

     Džiaugiamės, kad Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino Pažagienių mokyklos-darželio 2020-2024 m. sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą sveikatą stiprinančia mokykla.
      Fizinis aktyvumas, subalansuota mityba ir stipri psichika – trys veiksniai, lemiantys gerą žmogaus savijautą. Mokyklos-darželio komanda, padedant Panevėžio rajono savivaldybei ir socialiniams partneriams – Visuomenės sveikatos biurui, „Žemynos“ progimnazijai, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui, kryptingai vykdo formalųjį ir neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, stiprinant sveikos gyvensenos įgūdžius. 
      Mokykloje-darželyje tradicija tapo pradinukų plaukimo pamokos, aktyviosios pertraukos atnaujintoje lauko sporto aikštelėje. Žaidimų kompleksai su saugia danga vilioja vaikus būti aktyvius ne tik per pamokas, bet ir laisvalaikiu. Vaikų socialinėms ir emocinėms kompetencijoms stiprinti vykdomos „Zipio draugų“ ir „Antro žingsnio“ programos. Kasmet įgyvendinamo sveikatos stiprinimo projeko „Auk sveikas ir laimingas“ tikslai priklauso nuo tuo metu aktualių mokyklos-darželio bendruomenės narių poreikių. Šio tęstinio projekto veiklos, finansuojamos Panevėžio rajono savivaldybės, metu vaikai ir darbuotojai klausosi psichologų paskaitų, dalyvauja neuroedukatorių užsiėmimuose, sužino, ką daryti, kai ateina neramios mintys, iš kineziterapeautų konsultacijų mokosi sveikos laikysenos, o iš vaistinkų – pažinti vaistinius augalus ir jų savybes. Literatūrinė-edukacinė pamoka „Šaukšto Šmaukšto stalo akademija“, pamoka apie sveikatos lėkštę ar edukacinis spektaklis „Brokoliuko nuotykiai“ padeda mažiesiems suprasti apie sveiką maistą ir jo naudą. Tuo tarpu vaikų tėveliai degustuoja mokyklos maistą, dalyvauja dietistų mokymuose, turi galimybę kartu su vaikais sportuoti užsiėmimuose „Sportuoju su tėveliais“. Siekiant užtikrinti bendruomenės narių psichologinį saugumą mokykloje-darželyje dirba psichologai, nes 2018–2019 m. m. pasirašyta sutartis su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru vykdant projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, 2019–2020 m. m. – Panevėžio rajono savivaldybe vykdant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“, o 2020–2021 m. m. bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru planuojamos psichologo konsultacijos mokyklos-darželio darbuotojams psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimo klausimais. 
     Mokyklos-darželio bendruomenės nariai turi galimybę stiprinti sveikatą, dalyvauti ir konsultuotis sveikatos specialistų užsiėmimuose, o nuo birželio mėn. pradžios mokykla-darželis yra oficialiai pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. Šį statusą gavome, kai Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino Pažagienių mokyklos-darželio 2020–2024 m. sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą SVEIKA MOKYKLA.
      Smagu, kad  visa mokyklos bendruomenė nuosekliai įgyvendina vaikų ir suaugusių sveikatos stiprinimo veiklą.  Malonu, kai  veikla yra pripažįstama šalies lygiu.