Ruošiamės  atnaujinto ugdymo turinio – UTA  įgyvendinimą mokykloje

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?

 1. Neatitiktis tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių.
 2. Ugdymo turinys neužtikrina socialinio teisingumo.
 3. Perkrautas turinys.
 4. Neefektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas (trūksta lankstumo).
  Kokie elementai keičiasi iš esmės?
 1. Kompetencijomis grįstas ugdymas.
 2. Atitiktis vaiko raidos tarpsniams.
 3. Tarpdalykinė integracija.
 4. Atskirtų integruojamų programų integracija.
 5. Mokytojo pasirenkama ugdymo turinio dalis.

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

Iki 2022 m. rugsėjo turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

Šiuo metu mokyklos suburta atnaujinto ugdymo turinio (UTA) komanda jau pasirengė veiksmų planą, kuris padės atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio”.

Iki 2023 m. rugsėjo turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

Skaityti daugiau:
https://www.svietimonaujienos.lt/kaip-mokyklai-sekmingai-pasiruosti-ugdymo-turinio-atnaujinimui/

Tėvams apie atnaujintą ugdymo turinį  

Priešmokyklinio ugdymo pokyčiai   https://www.mokykla2030.lt/priesmokyklinio-ugdymo-pokyciai-s-neifachas/