Kvalifikacijos tobulinimo renginys ,,Netradicinės šventės ir jų organizavimo metodai“

DSCN0971tinkl DSCN0979tinkl 20141114_105140tinklTėvų, vaikų ir pedagogų tarpusavio bendradarbiavimas kuriamas plėtojant bendrus projektus, kartu išgyvenant šventes. Tai viena iš neatsiejamų socialinės kompetencijos ugdymo grandžių. Įstaigoje tėvai su vaikais į bendrą veiklą įtraukiami keletą kartų per metus. Tokie renginiai skatina vaiko kūrybiškumą, komunikabilumą, kiekvienas vaikas gauna vaidmenį pagal savo gebėjimus. Vaikai pratinasi raiškiai perteikti būdingus vaizduojamo personažo bruožus, atlikti individualius judesius bei imituojančius veiksmus. Tėvų dalyvavimas renginiuose vaikams kelia didelį pasididžiavimą savo šeimomis. Bendra veikla, rūpestis  ruošiantis pasirodymui  suartina tėvus ir vaikus.
Lapkričio 14 dieną mokykloje-darželyje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys ,,Netradicinės šventės ir jų organizavimo metodai“ rajono pedagogams. Renginį vedė lektorė Gražina Makelienė. Jo metu svečiams buvo rodomas mokyklos-darželio vaikų, mokinių, tėvų ir pedagogų spektaklis ,,Barborytė vabalų šalyje“. Auklėtoja Vilma Yčienė su lopšelio grupės vaikais ir mamomis šoko musių šokį. Lopšelinukų mamos pakviestos dalyvauti renginyje labai noriai įsitraukė į pasirengiamąją veiklą. Repeticijų metu susidraugavo, nors kai kurioms mamoms ir jų vaikams šie metai yra pirmieji. Jos aktyviai įsitraukė į aprangos gamybą. ,,Nykštukų“ grupės vaikai, kartu su auklėtoja Edita Tautkiene pasiskirstė grupelėmis į žiogų, bičių, boružių, gėlių vaidmenis, o auklėtoja Asta Pašakarnienė vaidino vieną iš pagrindinių vaidmenų. Priešmokyklinukų grupės berniukai vabalų šalyje pavirto į jonvabalius,  mergaitės į bites, gėles, skruzdėlytes, o auklėtoja Vida Plonienė tapo močiute. Pagrindines aktores, dramos būrelio mergaites, paruošė būrelio vadovė Vaida Stanevičienė. Šokių būrelio šokėjai  pašoko drugelių šokį, kurį  pastatė  šokių būrelio vadovė Rasutė Ragelienė. Pasakos ,,Barborytė vabalų šalyje“ muzikinę dalį paruošė meninio ugdymo pedagogė Kristina Miliškevičienė.
Renginys patiko tiek rajono svečiams, tiek aktoriams palikdamas gerą įspūdį ir norą dar kartą pasirodyti. Todėl lapkričio 26 d. 17.30 val. kviečiame tėvelius į mokyklos-darželio visuotinį susirinkimą, kurio metu bus rodomas spektaklis „Barborytė vabalų šalyje“. Prieš spektaklį aptarsime einamus mokyklos-darželio klausimus. Laukiame Jūsų atvykstant!