Mokyklos-darželio ženklas

Parama mokyklos-darželio vaikams

Jūs galite prisidėti, kad
VAIKAMS ČIA BŪTŲ GERA AUGTI.

Maloniai prašome skirti paramą ir pagerinti Pažagienių mokyklos-darželį lankančių vaikų gerovę, jų fizinį aktyvumą ir saugumą.

Džiaugiames, kad už 2015 m. mokyklos-darželio darbuotojai ir vaikų tėvai skyrė mokyklai-darželiui 1441 euro 2 proc. nuo GPM paramą.

Mokyklos-darželio administracija racionaliai naudoja mokinio krepšelio ir steigėjo skirtas biudžeto lėšas ugdymo procesui gerinti:  klasėse įrengiami multimedijos projektoriai, mokytojų ir auklėtojų vietos yra kompiuterizuotos, atnaujinti mokykliniai baldai ir vaikų rūbinėlės, atnaujinti stendai. Mokyklos-darželio administracija per projektinę veiklą pritraukė lėšų ir apmokėjo tėvystės įgūdžių stiprinimo mokymus tėvams.

Šiais metais turime įsipareigojimą vaikams – sportavimui atnaujinti įstaigos teritorijoje esančią lauko sporto aikštelę. Steigėjas jau skyrė didžiąją dalį aikštelei reikalingų lėšų, tačiau kokybiškai dangai įsigyti ir aikštelės įrenginių atnaujinimui lėšų dar trūksta. Mokyklos tarybai pritarus, numatoma šiems tikslams panaudoti 2 proc. nuo GPM paramą.

Maloniai prašome paremti mokyklos-darželio vaikus ir šiais metais, taip stiprinsite mokyklą-darželį lankančių vaikų gerovę ir čia vykdomą veiklą.

Skirdami paramą galite ir patys nurodyti, kur pageidaujate, kad įstaiga ją panaudotų.

[tx_row]
[tx_column size=”1/2″]

2 proc. nuo GPM galite skirti 2 būdais:

  1. Užpildę popierinę paraišką (forma FRO0512) ir nunešę ją į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, arba perdavę Mokyklos-darželio sekretorei.
  2. Galima įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, t. y. asmeniškai užpildyti paraišką elektroniniu būdu, prisijungę prie e. deklaravimo sistemos vmi.lt.
    (daugiau info rasite čia)

[/tx_column]
[tx_column size=”1/2″]

Individualią paramą galite pervesti į gavėjo banko sąskaitą:

Panevėžio rajono Pažagienių mokykla-darželis
Įmonės (gavėjo) kodas 191429544
a.s. LT374010041200280044
Bankas AB DNB bankas
Banko kodas 40100

[/tx_column]
[/tx_row]

Labai ačiū už supratingumą ir paramą visiems:
tėvams, darbuotojams ir bendruomenės nariams, jau parėmusiems Pažagienių mokyklą-darželį.

Direktorė Vilma J. Kuprienė