Karantinas

Mokyklos – darželio darbas yra maksimaliai organizuojamas nuotoliniu būdu  karantino laikotarpiu. 
Kai neorganizuojamas ugdymas ir vaikų priežiūros procesas,  mokytojos susisieks su tėvais el. dienynų pagalba, kad suderintų lūkesčius  dėl nuotolinio mokymo pradinukams.
Dabar yra vykdomi darbai, kurie yra reikalingi pasirenkant mokyklai tinkamą virutalią mokymo aplinką, mokytojai dalyvauja nuotoliniuose mokymuose apie mokymą virtualioje aplinkoje.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  mokytojai taip pat įsipareigoję kasdien pasiūlyti šeimai, kokias  ugdomasias veiklas galima atlikti su vaikais namuose.  Mokytojos yra pasiekiamos įprastai, turimasi tel. numeriais ir el. paštu. 

Jei turite klausimų arba atsirado būtinybė vaikų priežiūrai, būtina iš anksto informuoti mokyklos administraciją tel: 8683 32 810 ar el. paštu: info@pazagieniumokykla.lt  

AKTUALU:

Dėl mokinių priežiūros, laikinai sustabdžius ugdymo ir vaikų priežiūros procesą ir švietimo veiklą

Vykdant privalomąsias koronaviruso prevencijos priemones, apie jas ir jų valdymo būdus švietimo įstaigų vadovai, švietimo teikėjai papildomai informuoja institucijų bendruomenes švietimo įstaigų, švietimo teikėjų internetinėse svetainėse, el. dienynuose, kitomis prieinamomis priemonėmis, kad tėvai su mažais vaikais, laikinai sustabdžius ugdymo procesą, galėtų užtikrinti jų priežiūrą. Jiems rekomenduojama pirmiausia tartis su darbdaviais dėl nuotolinio darbo, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo, pasitelkti artimųjų pagalbą arba išeiti trumpų atostogų.

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad, sustabdžius ugdymo procesą, mokiniai gali likti vieni namuose, o vaikams iki 6 metų reikia vyresniųjų priežiūros.

Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 2 dalimi, jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.

Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: vyresni broliai ar seserys ir panašiai.

Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų  kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo  vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones.