25Vas/14

Ankstyvasis vaikų muzikinis ugdymas

Mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas padeda siekti geresnių mokymosi rezultatų. Seminarų metu mokytojai pastiprina savo profesinę kompetenciją, gauna naujas pažangių kolegų praktikų  įžvalgas ir patarimus, sužino apie efektyvius mokymo būdus ir metodus bei  sėkmingai gali juos panaudoti pamokose, gerinant vaikų mokymo(si) kokybę. Vasario 25 d. seminaro tema buvo ankstyvasis vaikų muzikinis ugdymas. Muzikos mokytoja GražinaSkaityti plačiau…

22Sau/14

Kūrybiškumo pamokos

2 ir 3 klasių mokiniai turėjo galimybę apsilankyti Mark Eckstrand stiklo studijoje-dirbtuvėje, vaikai susipažino su amerikiečiu menininku ir mokėsi kurti uniklius stiklo darbus. Tai buvo nepamirštama mokymosi patirtis netradicinėje aplinkoje, o kūrybos džiaugsmas įamžintas mažuose stiklo darbuose, kuriuos menininkas padovanosSkaityti plačiau…

09Sau/14

Lik sveika, žaliaskare!

2014 m. sausio 6 d. mokykloje-darželyje vyko šventinis rytmetys „Lik sveika, žaliaskare!". Darželio vaikai prisiminė Kalėdų Seneliui deklamuotus eilėraštukus, dainavo, suko ratelius, žaidė muzikinius žaidimus, dalinosi įspūdžiais apie gautas dovanas. Buvo smagu prisiminti praėjusias šventes. AtsisveikindamiSkaityti plačiau…